our ખેલ મહાકુંભ-2.0 2024 રાજ્યકક્ષા કક્ષાની સ્વિમીંગ સ્પર્ધા

ખેલ મહાકુંભ-2.0 2024 રાજ્યકક્ષા કક્ષાની સ્વિમીંગ સ્પર્ધા

ખેલ મહાકુંભ-2.0 2024 રાજ્યકક્ષા કક્ષા સ્વિમીંગ અંડર 14 સ્પર્ધાનું આયોજન હિંમતનગર ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં આપણી શાળાનો વિદ્યાર્થી રાઠોડ ક્રીશીવ એ 50 મીટર બેકસ્ટ્રોક માં ભાગ લઈ, બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કરી સુરત જિલ્લાનું તેમજ આપણી શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે.