our ખેલ મહાકુંભ-2.0 2024 રાજ્યકક્ષા કક્ષાની એથ્લેટિક સ્પર્ધા

ખેલ મહાકુંભ-2.0 2024 રાજ્યકક્ષા કક્ષાની એથ્લેટિક સ્પર્ધા

ખેલ મહાકુંભ-2.0 2024 રાજ્યકક્ષા કક્ષા એથ્લેટિક અંડર 11 સ્પર્ધા નું આયોજન નડિયાદ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સશ ખાતે  કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં  આપણી શાળાની વિદ્યાર્થીની સેલર શ્રેયલ એ 50 મીટર દોડ અને 100 મીટર દોડ માં ભાગ લીધો હતો. જેમાં તેણે 50 મીટર દોડ માં બ્રોન્ઝ મેડલ તેમજ 100 મીટર દોડ માં બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કરી સુરત જિલ્લાનું તેમજ આપણી શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે.